วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552

ไทยโชว์ ตามหาซอสายฟ้าฟาด ซอสามสายรัชกาลที่ 2

ไทยโชว์ ตามหาซอสายฟ้าฟาด ซอสามสายรัชกาลที่ 2

รายการไทยโชว์
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 20.20 ทาง

คมสันต์ สุทนต์ พิธีกรไทยโชว์ ขันอาสาลุยภาคสนามตามหาซอสายฟ้าฟาด ซึ่งเป็นซอสามสายคู่พระทัยของรัชกาลที่ 2 ที่เป็นต้นกำเนิดเพลงบุหลันลอยเลื่อน เพลงนี้มีต้นกำเนิดจากพระสุบินของพระองค์เอง
(โดยเล่ากันว่า หลังจากพระองค์ได้ทรงซอสามสายจนดึก ก็เสด็จเข้าที่บรรทมแล้วทรงพระสุบินว่า ได้เสด็จไปยังดินแดนที่สวยงามดุจสวงสวรรค์ ณ ที่นั้น มีพระจันทร์อันกระจ่างได้ลอยมาใกล้พระองค์ พร้อมกับมีเสียงทิพยดนตรีอันไพเราะยิ่ง ประทับแน่นในพระราชหฤทัย ครั้นทรงตื่นจากบรรทมก็ยังทรงจำเพลงนั้นได้ จึงได้เรียกพนักงาน ดนตรี มาแต่งเพลงนั้นไว้ และทรงอนุญาตให้นำออกเผยแผ่ ซึ่งเคย ใช้ เพลงทรงพระสุบินนี้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีอีกด้วย)
และตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าเป็นซอที่มีความสวยงามและมีเสียงไพเราะ ถึงกับเป็นต้นแบบซอสามสายในปัจจุบัน
“มีคำบอกเล่าหลายตำนานครับ บ้างก็บอกว่าตอนนี้ซอสายฟ้าฟาดอยู่ในวังของเจ้านาย บ้างก็บอกว่า
อยู่กับครูดนตรีท่านโน้นท่านนี้ มีแต่เรื่องเล่ากันต่อๆมา แต่ยังไม่มีใครที่บอกว่าเห็นกับตาตนเองว่ามีอยู่จริง
เลยเป็นแรงผลักดันให้ ผมและทีมงานรายการไทยโชว์อยากจะค้นหาซอสายฟ้าฟาด”

คมสันต์ และรายการไทยโชว์จะ “ตามหาซอสายฟ้าฟาด” โปรดติดตามชมรายการ “ไทยโชว์” ตอน “ตามหาซอสายฟ้าฟาด” พร้อมกับชมโชว์วิวัฒนการซอสามสาย ..ขับลำนำช้าลูกหลวง วงมโหรีเครื่องแปด ฉุยฉายพราหมณ์ และเดี่ยวซอสามสายเพลงบุหลันลอยเลื่อน
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคมนี้ เวลา 20.20 น. ทางไทยทีวี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น